Kelionė 2022 Nr. II (22) (el. versija)

€3+
Žurnalas Kelionė
0 ratings

Dievo meilė yra kaip ugnies meilė miškui, kai liepsnos jį apima, – tokius žodžius Paulis Claudelis įdėjo į kenčiančios Violenos lūpas pjesėje „Apreiškimas Marijai“. Dievo artybės liepsnas atpažįstame ir degančio krūmo pavidale, galiausiai – pervertoje Širdyje, į kurią įsižiūrime birželį...

Šiandien liepsna kalba mums ir apie karo ugnį: kaip gyventi, kad ji nesudegintų ir nepražudytų? Kaip nesileisti užvaldomiems neapykantos ir keršto troškimo? O ką daryti, kai toji, regis, neperžengiama bedugnė atsiveria tarp pačių artimiausių?

Šiandien, rodos, galime rinktis, kokia liepsna užsidegti: ta, kuri degina ir naikina, ar ta, kuri apvalo ir išgrynina. Vienu atveju save dar tikresnį galima atrasti, kitu atveju – praradimas būsiąs skaudus... Karo metu pasauliui švenčiant Kristaus Prisikėlimą, Ukrainos prezidentas meldėsi prašydamas: „Neleisk mums prarasti save.“ Neleisk sudegti. Apvalyk. Išgrynink.

Net praėjus geram laikui po šv. Velykų, dar ieškome prisikėlimo ženklų krauju pažymėtose drobulėse ir vis klausiam: „Kur Tu? Kur Tu esi?..“

Ne viename pokalbyje suskamba ir klausimas žmogui: o ką reiškia užverti dangų? Kultūros dangų? Apie tai kalba ir profesorė Viktorija Daujotytė, skiltyje „Asmenybė“ su skaitytojais dosniai besidalijanti savo gyvenimo kelionės patirtimis. Ir dirigentas Ričardas Šumila – apie tai. O ir kiti klausimai, kurių šiandien daugybė: apie kovą, tikrumą, buvimą savimi ir gebėjimą rinktis...

Pagaliau, jeigu paklaustumėt, apie ką ši Kelionė, atsakyčiau: apie dangų (ir Dangų), apie liepsną (ir Liepsną), apie mirtį (ir Mirtį), gyvenimą (ir Gyvenimą) ir mus, kaip savo esė sako Renata Šerelytė, nuolatiniame pasirinkime esančius.

Tikrumo kupinos Kelionės!

Buy this
Size
24.1 MB
Length
116 pages
€3+

Kelionė 2022 Nr. II (22) (el. versija)

0 ratings
Buy this